Tavaszi feladatsor (2.szint, B csoport)

A feladatok elvégzéséhez egy legalább 60mm objektívátmérőjű lencsés távcső, vagy egy 76mm átmérőjű Newton távcső szükséges.
A nagyítástartomány 20x és 100x között ideális.

1. Feladat (Hold): Vizsgáld meg a Holdat a különböző holdfáziksokban! Figyelj arra, hogy mikor, mennyi és milyen részletet látsz rajta!
a.) A Hold mely részén, és milyen fázisában látsz több krátert?
b.) Mikor látszik a legjobban az a fényes kráter, melyből sugaras szerkezet indul ki?
c.) Rajzold le a fenti krátert!
d.) Keress az Interneten egy Holdtérképet. Hogy hívják a fenti jellegzetes krátert?
e.) Keresd meg a Mare Imbrium, a Mare Serenitatis és a Mare Tranquillitatis-t!
f.) Olvass utána, hogy mik a tengerek valójában a Holdon!2. Feladat (Bolygók)3. Feladat (Műszertechnika): Egy távoli tereptárgyon, mely legalább 200m távol van, párhuzamosítsd a keresőtávcsövedet a főműszerrel! A nagytávcső látómezőben ugyanazt kell látnod, ami a keresőd szálkeresztjére esik!
a.) Tudva, hogy a Hold átmérője fél fok, azaz 30', becsüld meg a legkisebb nagyítást adó okulároddal elérhető látómezőt. Ha pl. a telehold kétszer belefér, akkor egy fok, ha csak a telehold kétharmada, akkor 20', és így tovább.
b.) Becsüld meg egy másik okulároddal elérhető látómezőt is!4. Feladat (kettőscsillagok): Keresd meg a dzéta Ursae Maiorist a térkép alapján!
a.) Mi ennek a kettőscsillagnak a másik neve?
b.) Írd le a benyomásodat a fenti kettősről (szín, távolság, elhelyezkedés, fényességkülönbség)!
c.) Látsz-e nagyobb nagyítással a fényesebb csillag közvetlen közelében egy másikat?
d.) A csillagok elhelyezkedését ne csak a jobbra-balra-fel-le szavakkal írd le, hanem add meg az égtájakkal is! Értelemszerűen a Sarkcsillag irányában van észak, azzal ellentétben dél, de merre van nyugat és kelet?
(Segítségül: Merre nyugodott le a Nap?)
e.) Mi az oka az eltérésnek az iskolában tanult "Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél" versikétől?5. Feladat (kettőscsillagok): Keresd meg a Vadászebek csillagképet a térkép alapján! A csillagkép legfényesebb csillagát állítsd be a távcsövedbe!
a.) Mi a Vadászebek csillagkép latin neve, és mi a legfényesebb csillagának a neve?
b.) Írd le a benyomásodat a fenti kettősről (szín, távolság, elhelyezkedés, fényességkülönbség)!
c.) A csillagok elhelyezkedését ne csak a jobbra-balra-fel-le szavakkal írd le, hanem add meg az égtájakkal is! Értelemszerűen a Sarkcsillag irányában van észak, azzal ellentétben dél, de merre van nyugat és kelet?
(Segítségül: Merre nyugodott le a Nap?)
d.) Mi az oka az eltérésnek az iskolában tanult "Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél" versikétől?6. Feladat (Gömbhalmazok): Keresd meg a Hercules csillagképet! Kereséskor indulj ki a Corona Borealis csillagképből. Azonosítsd a Hercules éta, dzéta, epszilon és pi jelzésű csillagait, melyek egy fordított talpkőre (mérföldkő) emlékeztetnek!
a.) Keresd meg az M13 jelzésű gömbhalmazt!
b.) Rajzold le az objektumot a közvetlen mellette elhelyezkedő két kis csillaggal!


7. Feladat (Nyílthalmazok): Keresd meg az Ikrek csillagképben az M35-tel jelölt nyílthalmazt! A legkisebb nagyítással próbálkozz!
a.) Mi a latin neve az Ikrek csillagképmek?
b.) Írd le szavakkal a benyomásodat a nyílthalmazról!
c.) Hány csillagot tudsz megszámolni a halmazban?
d.) Határozd meg a halmaz átmérőjét Holdátmérő egységekben!
e.) Határozd meg a halmaz átmérőjét szögpercekben!


Szintén hasznos kiegészítője lehet távcsövünknek ezen a szinten egy akromatikus Barlow lencse, nagyobb nagyítást, vagy éppen nagyobb látómezőt adó jobb leképzésű okulár, köd- kontraszt- és színszűrők, vagy egy nagyobb teljesítményű kereső, mellyel lerövidíthetjük az égbolton való "tévelygéssel" töltött időt! Parallaktikus szerelésű távcsövek tulajdonosai egy RA-motoron is gondolkodhatnak, mely leveszi a vállukról az utánaállítás munkáját.