Tavaszi feladatsor (4.szint, B csoport)

A feladatok elvégzéséhez egy legalább 60mm objektívátmérőjű lencsés távcső, vagy egy 76mm átmérőjű Newton távcső szükséges.
A nagyítástartomány 20x és 100x között ideális.

Közös feladat a Téli feladatsorral!
1. Feladat (Hold): 2008 febr. 20/21. éjszakáján lesz egy több mint 5 órán keresztül tartó teljes holdfogyatkozás, mely hazánkból is látható lesz. A pontos adatokat a Csillagászati Évkönyvből tudhatod meg.
a.) Mikor kezdődik és végződik PONTOSAN a Holdfogyatkozás a polgári időszámítás szerint?
b.) Magyarázd el a Holdfogyatkozás geometriáját!
c.) Magyarázd el a félárnyék és a teljes árnyék létrejöttét!
d.) Határozd meg a következő kontaktusok idejét! Belépés félárnyékba, Belépés teljes árnyékba, teljes fogyatkozás kezdete, teljes fogyatkozás vége, kilépés a teljes árnyékból, kilépés a félárnyékból.2. Feladat (Kutatás): Ha feltételezzük, hogy a Hold, a Föld és a Nap a fenti Holdfogyatkozás közepénél pont egyvonalban álltak, akkor meghatározhatjuk a Föld árnyékkúpjának méretét.
a.) Mekkora volt méréseid szerint a Föld árnyékkúpja a Hold távolságában Holdátmérő egységekben?
Segítségül: az 1. szint egyik feladatában már kiszámoltad, hogy a Hold mennyit mozdul el egy nap alatt a csillagok között. Használd ezt az értéket a mostani számolásnál!
b.) Mekkora ez az érték km-ben kifejezve?
c.) Nagyobb, vagy kisebb-e ez az érték a Föld átmérőjénél? Miért?
d.) Mekkora volt a félárnyék átmérője a Hold távolságában Holdátmérő egységekben?
e.) És kilométerben kifejezve?
f.) c.) Nagyobb, vagy kisebb-e ez az érték a Föld átmérőjénél? Miért?Közös feladat a Nyári feladatsorral!
3. Feladat (Nap): Ezt a feladatot csak akkor szabad elvégezni, ha rendelkezésedre áll AstroSolar Napfólia!

A fólia rögzítéséről itt olvashatunk.

Szereljük fel binokulárunkra a leírt módon a Napfóliát, és keressük meg vele a Napot. Kb. a Hold méretével megegyező "lyukat" fogunk látni egy tökéletesen fekete égbolton! Észleljük vele minnél gyakrabban a Napot, és figyeljük meg a Napfoltokat!
a.) Keress utána az Interneten a Nap tengely körüli forgás periódusának!
b.) Rajzold fel egy kiválasztott napfolt(csoport) helyzetét legalább egy héten keresztül, vagy amíg el nem tûnik a Nap peremén!
c.) Jelezd előre, mikor fog kibukkanni újra a felénk látszó oldalon (a másik peremen)!
d.) Volt-e az előrejelzésednek hibája és mi okozhatta azt?


4. Feladat (Bolygók) A nyugati égbolton láthatjuk a Vénusz bolygót. Figyeld meg késő tavasszal, hogy milyen alakja van az égitestnek!
a.) Kiflire, zsemlére, vagy egy normál csillagra hasonlít a Vénusz alakja májusban?
b.) Látsz-e valamilyen változást (alak, méret) rajta, ahogy a hetek folyamán egyre közelebb kerül a Naphoz?
c.) Mi a véleményed: 2004 nyarán, a hajnali égen lévő Vénusz is ilyen alakot mutatna? ÍMi ard le a különbségeket és a hasonlóságokat!
d.) És az esti Vénusz a láthatóságának kezdetén?
e.) Állíts fel egy elméleti szabályt, hogy a Vénusz este és hajnalban, a láthatóságának kezdetén és végén milyen méretű és alakú!


5. Feladat (kettőscsillagok): Keresd meg az alpha Leonist, majd a nü Draconistól nem messze elhelyezkedő 16-17 Draconis kettőscsillagot is!
a.) Írd le a benyomásodat a 16-17 Draconis-ról (szín, távolság, elhelyezkedés, fényességkülönbség)!
b.) A csillagok elhelyezkedését ne csak az égtájak szerint írd le, hanem becsüld meg a PA értékét is!
(0º=Észak, 90º=Kelet, 180º=Dél és 270º=Nyugat)
c.) Alkalmazz nagyobb nagyítást is. Látsz-e egy további tagot közvetlenül valamelyik csillag mellett?
d.) Alpha Leonis: Mi az érdekesség ebben az igen tág kettősben?
e.) Határozd meg a PA értéket és a csillagpár távolságát!
Nagy István rajza egy 114/500-as Newtonnal készült

6. Feladat (Galaxisok-I): Fényszennyezéstől mentes égen keresd meg a Leo két híres galaxispárját, az M65-66 és az M95-96-ot. Kereséshez használd a legkisebb nagyítást!
a.) Miben különbözik a két galaxispár egymástól?
b.) Látsz-e további kis foltot valamelyik páros mellett?
c.) Ha igen, nézd meg a csillagtérképeden, hogy mi lehet az!
d.) Rajzold le a Neked jobban tetsző csoportot!7. Feladat (Galaxisok-II): Fényszennyezéstől mentes égen keresd meg a 24 UMa közelében az M81-et és az M82-őt. Kereséshez használd a legkisebb nagyítást!
a.) Miben különbözik a két galaxis egymástól?
b.) Melyik a nagyobb?
c.) Melyiknek fényesebb a felülete?
d.) Közelükben van a Camelopardalis csillagképben az NGC2403 jelzésű galaxis, mely kicsit halványabb az előző kettőnél. Az e tavasszal megismert 6 galaxis közül melyikre hasonlít jobban az NGC2403 alakja távcsövedben nézve?Közös feladsat a téli sorozattal
8. Feladat (Változócsillagok): Keresd meg a Z UMa félszabályos változócsillagot. Változócsillagok észlelési útmutatóját a Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillagszekciójának a honlapján (http://vcssz.mcse.hu/ találod.
a.) Amennyiben lehet, készíts fényességbecslést hetente kétszer a csillagról 3 egymást követő hónapon keresztül, és rajzold le a fénygörbét!
b.) Mekkora az a karakterisztikus időtartam, amelyen ez a csillag változtatja a fényességét? Néhány hónap, vagy néhány hét?