Téli feladatsor (2.szint, B csoport)

A feladatok elvégzéséhez egy legalább 60mm objektívátmérőjű lencsés távcső, vagy egy 76mm átmérőjű Newton távcső szükséges.
A nagyítástartomány 20x és 100x között ideális.

1. Feladat (Hold): Vizsgáld meg a Holdat a különböző holdfázisokban! Figyelj arra, hogy mikor, mennyi és milyen részletet látsz rajta!
a.) A Hold mely részén, és milyen fázisában látsz több tengert?
b.) Keress az Interneten egy Holdtérképet. Hol van a Ptolemaeus kráter?
c.) Rajzold le a fenti krátert a mellette levő Alphonsus és Arzachel kráterekkel!
d.) Keresd meg az Mare Crisium-t! Milyen Holdfázisnál nem lehet látni ezt a tengert?
e.) Mit neveznek "Vallis"-nak a Holdon?
f.) Olvass utána, hogy milyen mélyek és szélesek ezek a felszíni képződmények valójában a Holdon!2. Feladat (Bolygók)3. Feladat (Műszertechnika): Egy távoli tereptárgyon, mely legalább 200m távol van, párhuzamosítsd a keresőtávcsövedet a főműszerrel! A nagytávcső látómezőben ugyanazt kell látnod, ami a keresőd szálkeresztjére esik!
a.) Hideg időben (fagypont alatti hőmérséklet körül) állíts be egy tetszőleges, fényes égitestet a távcsövedbe, úgy, hogy a távcsövedet egy füves területen helyezed el! Mekkora nagyítással kapsz még éles képet?
b.) Állíts be egy tetszőleges, fényes égitestet a távcsövedbe, úgy, hogy a távcsövedet a fűtött szobában, de zárt ablak mögött helyezed el! Mekkora nagyítással kapsz éles képet?
c.) Most nyisd ki az ablakot, és úgy nézz bele a távcsövedbe! Mekkora nagyítással kapsz most éles képet?
d.) Mikor volt a "legjobb" a távcsöved? Hogyan magyarázod a különbségeket?4. Feladat (Aszterizmusok): Keresd meg a térkép alapján a Canis Minor (CMi) csillagképet! Indulj ki a Procyontól (alpha CMi)! Vizsgáld meg tüzetesebben a béta és a delta Canis Minoris környezetét!
a.) válaszd ki a Neked jobban tetsző csoportot, és rajzold le az ÖSSZES csillagot, amit a távcsöved legkisebb nagyítását használva a látómezőben látsz!5. Feladat (kettőscsillagok): Keresd meg a szigma Orionis és az iota Cancri kettőscsillagokat a térkép alapján!
a.) Írd le a benyomásodat mindkét kettőscsillagokról (szín, távolság, elhelyezkedés, fényességkülönbség)!
b.) A csillagpár elhelyezkedését ne csak a jobbra-balra-fel-le szavakkal írd le, hanem add meg az égtájakkal is! Az Orion csillagképben (Magyarországról téli estéken nézve) felfelé van észak, és lefelé dél, de merre van nyugat és kelet?
(Segítségül: Merre nyugodott le a Nap?)
c.) Mi az oka az eltérésnek az iskolában tanult "Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél" versikétől?
d.) Csak refraktortulajdonosoknak: változik-e a látott kép alakja, ha a zenittükröt (zenitprizmát, Amiciprizmát) kiveszed és "egyenesben" nézel bele a távcsövedbe?6. Feladat (Ködök): Nézd meg távcsöveddel az 1. szintből már megismert M42 emissziós ködöt!
a.) Mekkora nagyítással látod a legtöbb részletet a ködön?
b.) Rajzold le!7. Feladat (Nyílthalmazok): Keresd meg a térkép alapján a Taurus csillagképben található Pleiádok halmazt! Használd a legkisebb nagyítást!
a.) számold meg, hogy hány csillagot látsz a halmazokban!
b.) Belefér-e az egész halmaz a látómezőbe?
c.) És a keresőtávcsövedébe?
d.) Határozd meg a halmazok átmérőjét Holdátmérő egységekben!
e.) A halmaz neked tetsző részét rajzold le!