Autokollimációs távcsőteszt
(gyakorlati rész)

Refraktorteszt

Jusztírozzuk be refraktorunkat és nézzük a (mű)csillagot legalább akkora nagyítással, amekkora a távcső milliméterben vett átmérője (ennek kétszerese lenne ideális). Fókuszáljuk a képet, majd állítsuk életlenre annyira, hogy kb. 10 gyűrűt lássunk a defókuszált extra- illetve intrafokálois képen. Hasonlítsuk össze a gyűrűk fényességének intenzitáskülönbségét egyenként! Annál jobb az optikánk, minél kevesebb különbséget tudunk felfedezni az extra és intrafokális képen. Ideális esetben a legkülső gyűrű jól határolt, de kissé diffúz.
Az élesre állított diffrakciós képet kinagyítva a szöveges értékelésnél helyeztük el.

FIGYELEM! A megadott lambda értékek hullámfrontra vett PtV-nek értendőek és csak tendenciára utalnak: semmiképpen se nevezhető számszerű mérési eredménynek. A zárójelben levő értékek autokollimációra (kétszeres pontosságú mérés) vonatkoznak.

Tükrös távcső tesztje (kitakarás 33%)

Jusztírozzuk be reflektorunkat és nézzük a (mű)csillagot legalább akkora nagyítással, amekkora a távcső milliméterben vett átmérője (ennek másfélszerese lenne ideális). Fókuszáljuk a képet, majd állítsuk életlenre annyira, hogy kb. 10 gyűrűt lássunk a defókuszált extra- illetve intrafokálois képen. Hasonlítsuk össze a gyűrűk fényességének intenzitáskülönbségét egyenként! Annál jobb az optikánk, minél kevesebb különbséget tudunk felfedezni az extra és intrafokális képen. Ideális esetben a legkülső gyűrű jól határolt, de kissé diffúz.
Az élesre állított diffrakciós képet kinagyítva a szöveges értékelésnél helyeztük el.

FIGYELEM! A megadott lambda értékek hullámfrontra vonatkoznak és csak tendenciára utalnak: semmiképpen se nevezhető számszerű mérési eredménynek. A zárójelben levő értékek autokollimációra (kétszeres pontosságú mérés) vonatkoznak.


Ronchi vonalak tendenciájának vizsgálata

Ronchi és műcsillag teszt

A teszteredményben vastagon dőlt betűvel jelzett hibák a távcső rendeltetésszerű használatát gátolják.
További ábrák angol nyelvű magyarázattal itt olvashatók.

Fókuszon belüli és kívüli kép: Részletes Ronchi tesztleírás

Trükk: Egy csillagot figyelve az éles helyzettől tekerjük el kifelé és befelé ugyanannyival az okulárkihuzatot. Ha a segédtükör árnyékának mérete intrafokális helyzetben nagyobb mint extrafokálisan, akkor alulkorrigált, ellenkező esetben pedig felülkorrigált a rendszer. Ideális paraboloidnál ugyanolyan képet kell extra- és intra-fokálisan is látnunk!
 Ideális paraboloid. A “hordó kövérsége” függ a fényerőtől és a műcsillag távolságától. Végtelen távoli műcsillag esetén a csíkok egyenesek, irányuk extra és intra-fokális helyzetben egyező. A görbület erősebb, vagy gyengébb volta szerint felül- (hiperboloid), vagy alulkorrigált (gömbnél is laposabb, gömb, vagy ellipszoid) tükörről beszélünk.

Teszt eredménye (tendencia):
- Oblate-spheroid
- Gömbtükör
- Kissé alulkorrigált
- Paraboloid
- Enyhén felülkorrigált
- Felülkorrigált Asztigmatizmus. A Ronchi-kép elfordul, a vonalak általában “S” alakban is torzulnak. Az asztigmatizmus észrevehető megléte mindenképp reklamációra jogosít. A csillag extra és intrafokális képe ellipszis, tengelyük egymással derékszöget zár be. Leggyakrabban azonban a segédtükör és nem a főtükör hozza létre ezt a hibát. A fotón levő hiba mértéke még tolerálható, nálunk azonban Önt már reklamációra jogosítja fel!

Teszt eredménye: Az asztigmatizmus:
- nem mérhető
- tolerálható
- észrevehető
- határozottPerem magas. Ez a hiba nagyon ritkán fordul elő, sokkal inkább az ellentétje, amikor a tükör szélét túl intenzíven csiszolták meg. A hiba nem tragikus, minimális blendézéssel a képminőség látványosan javul. Mélyégészlelésnél a peremblende elhagyható, jobb határmagnitúdó elérése céljából. A műcsillag extra és intrafokális képén a gyűrűk intenzitásaránya különbözik. A fotón levő hiba mértéke még tolerálható, nálunk azonban Önt már reklamációra jogosítja fel!

Teszt eredménye: Perememelkedés:
- nincs
- hibahatáron belül
- nem jelentős
- határozottPerem lekopott. Ez a gyakran előforduló hiba csak a teljes tükörfelület teljes ujracsiszolásával javítható. Ha azonban a kopás mértéke nem nagy és a tükör felülete különben jó, többször is utánagondolnék, hogy egy újracsiszolásnak értelme van-e. A hiba a “magas perem”-nél írottakhoz hasonlóan javítható. A műcsillag extra és intrafokális képén a gyűrűk intenzitásaránya különbözik. A fotón levő hiba mértéke még tolerálható, nálunk azonban Önt már reklamációra jogosítja fel!


Teszt eredménye: Peremkopás:
- nincs
- hibahatáron belül
- nem jelentős
- határozott

Közepe lyukas (S-zóna). A tükör parabolizálásánál a középső területet túlságosan kimélyítették. Javítani csak a teljes felület újracsiszolásával lehet, lévén a felület többi részét is a lyukhoz kell mélyíteni. Igen gyakori hiba, szerencsére jelentéktelen következményekkel, a segédtükör ugyanis épp kiárnyékolja a hibás területet.

Teszt eredménye (tendencia):
- segédtükör méretét meg nem haladó lyuk
- kissé mély
- határozottan mély és/vagy nagy

Közepén púp (S-zóna). Az előző hiba ellentéte, jelentéktelen következményekkel. Gyakran a púp nem magában áll, hanem lefutó lankái a tükör pereméig tartanak. Ilyenkor a felület még csak ellipszoid, s alulkorrigált rendszerről beszélünk. Egyszerű újrapolírozással megszüntethető hiba, mely a képalkotásra azonban alig van befolyással

Teszt eredménye (tendencia):
- segédtükör méretét meg nem haladó lyuk
- kissé magas
- határozottan magas és/vagy nagy


Gyűrű alakú zónahiba, azaz süllyedés (fent) vagy emelkedés (lent). Az ilyen hibájú tükrök a megmunkálás során lehet, hogy még jók voltak, vagy nagyobb sorozatban, egyenkénti ellenőrzés nélkül készültek, vagy a parabolizálás során nem lettek megfelelően megmunkálva. Az üveg anyagában levő feszültségek, vagy a helytelen foglalás is létrehozhat egy olyan gyűrű alakú területet, mely lesüllyedt, vagy felemelkedett. Amennyiben a deformáció mértéke, vagy mérete nem nagy, a tükör használható. Ha a tükör anyaga “nem pihente ki magát”, akkor ez a hiba csak egy idő múltán jelentkezik. Ha pedig a befogatás helytelen, akkor a javítás módja se egy tükörcsiszolómesternél keresendő. A standard tükröknél általánosan előfordul kisebb-nagyobb mértékben, anomáliáktól mentes vonalak csak a legritkább esetben (s gyakran csak a drágább távcsövek tesztelésekor) láthatók, de amatőr észlelésekhez, bemutatásokhoz az ilyen “hibájú” műszer még jól használható. A műcsillag extra és intrafokális képén a gyűrűk intenzitásaránya különbözik. A fotón levő hiba mértéke még tolerálható, nálunk azonban Önt már reklamációra jogosítja fel!

Teszt eredménye (tendencia):
- a hiba ugyan észrevehető, de a diffrakcióhatároltságot nem veszélyezteti
- a diffrakcióhatárolt szintet eléri, de mérete kicsi, képminőség romlása nem jelentős
- a használható minőség alsó határa (tendencia: L/6 felületi azaz L/3 hullámfronthiba)
- a hiba jelentős, a műszer a használható minőség alsó határát nem éri elEgyéb hiba. Ezek a hibák beállítási, vagy a helytelen használat okozta hibák. A baloldali kép kómahibát jelez, ami vagy a távcső rossz jusztírozására, vagy pedig az optikai tengelytől távolabbi vizsgálatra utal. A jobboldali képet a turbolencia okozza, azaz a távcső még nem hűlt ki, vagy előtte felszálló légáramlatot hoztunk létre (pl. a tubusnyílás közelében "felejtett" kezünkkel). Ha ideális körülmények közt is maszatos az extra/intrafokális kép, akkor a tükör nincs kellően felpolírozva. (Gyári tükröknél szinte soha nem fordul elő)

Ronchi vonalak görbeségének vizsgálata

A Ronwin20 szimulátor-program elméleti alapjait itt olvashatjuk.

Shortcut / Gyorskeresés:
f/8-as távcsövek
f/6-os távcsövek
f/5-ös távcsövek


 
F/8 fényerejű, azaz 114/900-es vagy 150/1200-es parabolizált Newton távcső, illetve 120/1000-es vagy 150/1200-as refraktor szigorúan értelmezett rácstesztje. Végtelen távoli (mü)csillag, 14 vonal/mm sürüségü rács, két különböző távolságban felvett extrafokális Ronchigram. Amennyiben az összes gyakoribb hiba (szférikus aberráció, szektor és zónahiba, peremkopás) azonos súllyal fordul elő, az eredő hibák rendre:
-lambda/6 (prémium), autokollimációban lambda/12
-lambda/4 (standard, vagy standard-plusz), autokollimációban lambda/8 (prémium)
-lambda/3 (használhatóság alsó határa), autokollimációban lambda/6 (standard-plus, vagy prémium)
-lambda/2 (használhatatlan), autokollimációban lambda/4 (standard)
-lambda/1.16 (használhatatlan), autokollimációban lambda/3 (használhatóság alsó határa)
A legutóbbi szigorúan értelmezett hiba az alulkorrigáltság irányában egyben egy gömbtükörnek felel meg.
Az alábbi fotó pedig azt mutatja, hogy egy lojálisan értelmezett rácstesztnél, azaz ha csak a szférikus aberrációból adódó hibát tekintjük, mekkora lehet a Ronchigram vonalainak legnagyobb görbülése diffrakcióhatároltság esetén. Amint a vonalakon más rendelenességet (peremkopás, zónahiba) is észlelünk, az "Allow Best Fit Refocusing", azaz a legjobb görbültségi közelítés érvényét veszti!
 
F/6 fényerejű, azaz 200/1200-as Newton távcső, illetve 80/480-as, 102/660-as, 127/820-as vagy 150/990-es Fraunhofer refraktor szigorúan értelmezett rácstesztje. Végtelen távoli (mü)csillag, 14 vonal/mm sürüségü rács, két különböző távolságban felvett extrafokális Ronchigram. Amennyiben az összes gyakoribb hiba (szférikus aberráció, szektor és zónahiba, peremkopás) azonos súllyal fordul elő, az eredő hibák rendre:
-lambda/6 (prémium), autokollimációban lambda/12
-lambda/4 (standard, vagy standard-plusz), autokollimációban lambda/8 (prémium)
-lambda/3 (használhatóság alsó határa), autokollimációban lambda/6 (standard-plus, vagy prémium)
-lambda/2 (használhatatlan), autokollimációban lambda/4 (standard)
-lambda/1 (használhatatlan), autokollimációban lambda/2 (használhatatlan)
-lambda/0.31 (használhatatlan).
A legutóbbi hiba az alulkorrigáltság irányában egyben egy gömbtükörnek felel meg.
Az alábbi fotó pedig azt mutatja, hogy egy lojálisan értelmezett rácstesztnél, azaz ha csak a szférikus aberrációból adódó hibát tekintjük, mekkora lehet a Ronchigram vonalainak legnagyobb görbülése diffrakcióhatároltság esetén. Amint a vonalakon más rendelenességet (peremkopás, zónahiba) is észlelünk, az "Allow Best Fit Refocusing", azaz a legjobb görbültségi közelítés érvényét veszti!
 
F/5 fényerejű, azaz 150/750, 200/1000 vagy 250/1250-es Newton távcső, illetve 80/400-as, 102/500-as vagy 120/600-as Fraunhofer refraktor szigorúan értelmezett rácstesztje. Végtelen távoli (mü)csillag, 14 vonal/mm sürüségü rács, két különböző távolságban felvett extrafokális Ronchigram. Amennyiben az összes gyakoribb hiba (szférikus aberráció, szektor és zónahiba, peremkopás) azonos súllyal fordul elő, az eredő hibák rendre:
-lambda/6 (prémium), autokollimációban lambda/12
-lambda/4 (standard, vagy standard-plusz), autokollimációban lambda/8 (prémium)
-lambda/3 (használhatóság alsó határa), autokollimációban lambda/6 (standard-plus, vagy prémium)
-lambda/2 (használhatatlan), autokollimációban lambda/4 (standard)
-lambda/1 (használhatatlan), autokollimációban lambda/2 (használhatatlan)
-lambda/0.23 (használhatatlan).
A legutóbbi hiba az alulkorrigáltság irányában egyben egy gömbtükörnek felel meg.
Az alábbi fotó pedig azt mutatja, hogy egy lojálisan értelmezett rácstesztnél, azaz ha csak a szférikus aberrációból adódó hibát tekintjük, mekkora lehet a Ronchigram vonalainak legnagyobb görbülése diffrakcióhatároltság esetén. Amint a vonalakon más rendelenességet (peremkopás, zónahiba) is észlelünk, az "Allow Best Fit Refocusing", azaz a legjobb görbültségi közelítés érvényét veszti!